นครหลวงการแพทย์

ประวัติความเป็นมาของคลินิกรักษาผมร่วง

Posted by # on August 24, 2019

นครหลวงการแพทย์ ตั้งอยู่ที่ 107/45 ถนนพระปิ่นเกล้า เชิงสะพานพรปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ มีเพียงสาขาเดียว ไม่มีที่อื่น

อ่านต่อ การจองคิวพบแพทย์ คลินิกนครหลวงการแพทย์

คลินิกนครหลวงการแพทย์